tản mạn về chiêm niệm

 
     
 

Peter Hoàng Nguyễn, O.Carm.

*      Chiêm niệm là kinh nghiệm quư giá nhất của nhân loại.

*      Chiêm niệm giúp ta gạn đục khơi trong nguồn sống cho cuộc đời.

*      Chiêm niệm là một hành tŕnh nội tâm đi về nhà Cha.

*      Chiêm niệm giúp ta tỉnh thức nh́n ngắm những sự việc trôi qua, những ǵ đang đến và tiên đoán những ǵ rồi sẽ đến.

*      Chiêm niệm dẫn ta đến sự im lặng bên ngoài đến sự im lặng nội tâm.

*      Chiêm niệm dạy ta cầu nguyện bằng cách chiêm ngắm Lời Chúa đang hoạt động và sáng tạo trong bản thân ta, trong ḷng thế giới, và đặt ta trong sự hiện diện mầu nhiệm của Thiên Chúa.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta t́m thấy chính ḿnh và nhận biết sự hiện diện của Chúa trong ta.

*      Chiêm niệm là một hành tŕnh dẫn đưa chúng ta trở về tận đáy ḷng ḿnh, ngơ hầu giúp chúng ta t́m lại con người thật của ḿnh, để chấp nhận nó, nâng niu và sống trọn vẹn những giá trị của một kiếp người.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta lắng nghe Lời Chúa trong tâm t́nh mến yêu.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta nhận ra Lời Chúa đang gieo mầm, triển nở và trổ sinh hoa trái trong cuộc đời chúng ta và trong thế giới này.

*      Chiêm niệm giúp ḷng chúng ta nói chuyện với Chúa trong tâm t́nh của sự rung động con tim và những cảm giác tŕu mến.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta hiểu ra ư Chúa là nguồn mạch b́nh an, để chúng ta sống trọn vẹn với nguồn mạch b́nh an đó.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta chấp nhận ư Chúa như một lời mời gọi tiếp tục sứ mạng Chúa Giê su giao phó để truyền bá Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta làm theo ư Chúa một cách có trách nhiệm như một sự đáp trả lại t́nh yêu cứu độ mà Chúa Giê su đă hoàn thành trong chương tŕnh cứu độ của Chúa Cha.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta sống mật thiết với Chúa trong tâm t́nh của một trẻ thơ kêu lên hai tiếng “Abba” – Cha Ơi!

*      Chiêm niệm giúp chúng ta vượt qua những thất bại trong cuộc sống để tiếp tục hành tŕnh cuộc sống và hoàn thành sứ mạng Ky tô hữu.

*      Chiêm niệm đem lại t́nh yêu, hy vọng, b́nh an và hướng đi đúng cho người lữ thứ.

*      Hoa trái của chiêm niệm là  bác ái, ḷng thương xót, tính vị tha và tinh thần phục vụ mà Chúa muốn chúng ta đem đến cho tha nhân.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta nh́n đời bằng con mắt yêu thương, sáng tạo, công chính và b́nh an của Thiên Chúa.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta hiệp thông với Giáo hội, các thánh và những người đang xây dựng nước Chúa nơi trần gian này.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta gia tăng khả năng cảm hứng và sáng tạo.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta nh́n nhận chính ḿnh và chấp nhận tha nhân.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta khám phá sự thật, nh́n ra sự thật, sống với sự thật và công bố sự thật đó cho thế gian.

*      Chiêm niệm giúp chúng ta t́m kiếm Chúa trong cuộc đời, dẫn dắt chúng ta đến một cuộc gặp gỡ thân mật với Chúa và tha nhân, sai ta đi thực hiện sứ vụ của t́nh yêu và ánh sáng của Ngôi Lời làm người.

*      Chiêm niệm không phải là ngồi nhắm mắt tưởng tượng xem Thiên Chúa hành động ra sao để rồi t́m cách biến đổi Thiên Chúa hành động theo tư dục của cá nhân.  Chiêm niệm đúng hơn là để cho Thiên Chúa hiện diện và biến đổi cuộc đời của người chiêm niệm và hướng đến những hành động tích cực trong đức tin, hy vọng và t́nh yêu mà Thiên Chúa mời gọi.

 

 
   
 
   
       
     
   

» Về Trang Trước  » Đầu Trang  » In Bài

 

 

Ḍng Cát Minh
P.O. Box 3079, Middletown, NY 10940, Tel: 845-344-2223, Fax: 845-344-2210
ongoi@dongcatminh.org - ongoi@dongcatminh.net

Copyright by Ḍng Cát Minh 2004 -2006