Welcome

Các Thánh

» Thánh Simon Stock
» Thánh Têrêsa Avila
» Thánh Gioan Thánh Giá
» Thánh Thêrêsa Hài Đồng Giêsu
» Thánh Edith Stein
» Chân Phước Titus Brandsma

 

 

 

 

Các Thánh Ḍng Cát Minh

Thánh Simon Stock sinh ở Kent, nước Anh năm 1165. Thánh được nhắc đến qua một thị kiến ngài được thấy ở Cambridge, Anh Quốc, ngày 16 tháng 7, 1251, lúc đó Ḍng Cát Minh đang bị đàn áp.
   
Thánh Têrêsa Avila sống trong thời kỳ nhiều khai phá cũng như nhiều biến động chính trị, xă hội và tôn giáo. Đó là thế kỷ 16, thời của hỗn loạn và cải tổ. Cuộc đời của thánh nữ bắt đầu với sự cực thịnh của phong trào cải cách Tin Lành,
   
Gioan Thánh Giá sinh năm 1542 tại Fontibéros nước Tây Ban Nha. Sau quăng đời niên thiếu phải làm lụng vất vả, ngài đă vào ḍng Cát Minh tận hiến cho Chúa năm 1563. Hôm trước ngày thụ phong linh mục (1567)
   
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu chào đời ngày 02/01/1873 tại Alancon nước Pháp. Song thân là cụ Louis Martin và bà Maria Guérin. Khi Têrêxa chưa tṛn 4 tuổi, bà Guérin đă vội ra đi để lại một tang buồn cho gia đ́nh, nhất là đối với Têrêxa.
   
Thánh Edith Stein, một nữ tu Cát Minh thánh thiện, một triết gia uyên thâm và một văn sĩ sáng giá, không những ngài có ảnh hưởng lớn ở thời ấy mà ngày nay, ảnh hưởng ấy đang lan tràn trong giới triết gia và trí thức ở Đức.
   
Chân Phước Titus Brandsma là một linh mục Ḍng Cát Minh, một giáo sư thần học và là một nhà viết báo. Vào năm 1930 ngài được Hội đồng Giám mục Ḥa Lan cử làm cố vấn tinh thần cho các tờ báo Công giáo trong xứ.
   
 

 

 
     
 

Xem Thêm

» Áo Đức Bà Cát Minh
» Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Bà núi Cát-Minh
» Êlia và Maria, những nguồn cảm hứng của Ḍng Cát Minh
   

 

 
 

Carmelite Friars
P.O. Box 3079, Middletown, NY 10940, Tel: 845-344-2223, Fax: 845-344-2210
Email:
ocarmvoc@frontiernet.net - ongoi@dongcatminh.org
Copyright by Ḍng Cát Minh 2004