English
Home
L?ch S?
Đoàn S?ng
Lu?t Ḍng
M? Cát Minh
Các Thánh
Liên H?
 
 
 

TU LUẬT THÁNH ALBERT

 

Ḍng Cát Minh không theo một bản quy luật cổ điển nào cả (chẳng hạn như luật thánh Basiliô, thánh Biển Đức, thánh Âu tinh), nhưng lại theo một bản quy luật độc đáo riêng của nó. Bản quy luật này được gọi là luật thánh Albertô, đă được trao tặng cho các vị ẩn tu tại núi Cát Minh vào khoảng năm 1206 – 1214. Sau khi vùng thánh địa bị rơi vào tay quân Saraxens, họ đă di chuyển đến Châu Âu, bản Luật Ḍng được phê chuẩn và bổ sung bởi Đức Innocent IV cho phù hợp với điều kiện sống ở Tây phương.

Số chương nằm trong các ngoặc vuông chỉ cho thấy những chương này không phải là phần trong bộ luật nguyên thủy. Phần do Đức Thánh Cha Innocent IV thêm vào được in nghiêng.

[Chương 1]

Albert, nhờ ơn Chúa được gọi làm Thượng phụ Giáo hội Giêrusalem, gởi lời chào trong Chúa và chúc phước lành Chúa Thánh Thần cho các anh em yêu dấu trong Đức Kitô, anh B. và những ẩn sĩ khác sống vâng phục người, cạnh suối Êlia, trên núi Cát Minh.

 

[Chương 2]

Đă nhiều lần và bằng nhiều cách, các Thánh Phụ đă quy định mỗi người, trong bất cứ bậc sống nào hoặc thuộc bất cứ đời sống tu tŕ nào đă lựa chọn, phải sống lệ thuộc vào Đức Giêsu Kitô và trung tín phục vụ Người với một tâm hồn trong sạch cùng một lương tâm ngay lành.

[Chương 3]

Nhưng v́ đối với cha, anh em đă đến xin cha vạch cho anh em một quy luật sống phù hợp với mục đích khấn hứa của anh em, một bản luật anh em có thể tuân giữ từ nay; v́ vậy:

[Chương 4]

Trước hết, cha truyền cho anh em là anh em phải chọn ra giữa anh em một vị Bề trên, do sự nhất trí của mọi người  hoặc với sự nhất trí của đa số phần trưởng thành hơn.

Mỗi tu sĩ phải hứa vâng phục vị Bề trên và sau khi đă tuyên hứa, phải cố gắng tuân giữ bằng hành động, và cũng phải tuyên hứa đức khiết tịnh và từ bỏ mọi của riêng.

 

[Chương 5]

Nếu Bề trên và những người khác cảm thấy thích hợp, anh em nên dựng nhà ở những nơi thanh vắng, hoặc những nơi nào người ta cho anh em, mà nơi đó phù hợp và thuận tiện cho anh em giữ Luật ḍng.

[Chương 6]

Ngoài ra, tùy hoàn cảnh của những nơi mà anh em đă chấp nhận ở, mỗi người trong anh em sẽ có một tu pḥng riêng biệt phù hợp với sự xếp đặt của Bề trên và với sự đồng ư của các anh em khác hoặc của phần trưởng thành hơn trong các anh em.

[Chương 7]

Tuy nhiên, anh em sẽ dùng bữa đă dọn cho anh em trong một pḥng ăn chung, đồng thời cùng nhau nghe đọc Sách Thánh, khi việc này có thể thu xếp cách thuận tiện.

[Chương 8]

Không một anh em nào được phép ở tu pḥng khác với tu pḥng đă được chỉ định hoặc đổi tu pḥng với một anh em khác, nếu không có sự ưng thuận của Bề Trên.

[Chương 9]

Pḥng của Bề trên phải ở gần lối vào nơi anh em ở, để Bề trên có thể là người đầu tiên gặp gỡ những ai tới, và tất cả những ǵ cần làm sau đó phải được thực hiện theo đúng quyết định và sự sắp xếp của người.

[Chương 10]

Mỗi người sẽ ở trong tu pḥng của ḿnh hoặc gần đó, ngày đêm suy niệm luật Chúa và tỉnh thức cầu nguyện, trừ phi bận việc ǵ khác, với lư do chính đáng.

[Chương 11]

Những ai đọc được các giờ kinh theo giáo luật như các giáo sĩ th́ sẽ đọc các giờ kinh theo quy tắc đă được Đức Thánh Cha thiết định và theo tập tục đă được Hội thánh phê chuẩn. Những ai không đọc được, th́ phải đọc hai mươi lăm kinh Lạy Cha thay vào giờ kinh tối, trừ Chúa nhật và những ngày lễ trọng th́ sẽ đọc gấp đôi số kinh đó, nghĩa là phải đọc năm mươi kinh Lạy Cha. Giờ Kinh Sáng sẽ đọc bảy kinh Lạy Cha, và mỗi giờ kinh khác cũng phải đọc bảy kinh, c̣n giờ kinh chiều th́ phải đọc mười lăm kinh Lạy Cha.

 

[Chương 12]

Không anh em nào được nói của ǵ thuộc về riêng ḿnh, nhưng tất cả đều là của chung cho mọi người và được phân ban cho mỗi người từ tay Bề trên hoặc từ tay người anh em mà Bề trên ủy thác trách vụ đó, phải lưu ư đến tuổi tác và nhu cầu của mỗi người.

[Chương 13]

Anh em được nuôi lừa hoặc la tùy theo nhu cầu của anh em, và cũng có thể nuôi một ít gia súc gia cầm dùng làm thức ăn.

[Chương 14]

V́ sự tiện lợi, anh em có thể xây cất một nhà nguyện tọa lạc giữa các tu pḥng và anh em tụ họp tại đó vào mỗi buổi sáng để tham dự Thánh Lễ, nơi nào anh em có thể thực hiện điều này một cách dễ dàng.

[Chương 15]

Vào các Chúa nhật, hoặc những ngày khác nếu cần thiết, anh em phải cùng nhau thảo luận những vấn đề về giữ luật cũng như về ích lợi của anh em; nhân dịp này, những sự vô ư và thiếu sót của anh em, nếu thấy có phần lỗi do chủ quan, cũng nên được sửa lỗi trong yêu thương.

[Chương 16]

Anh em phải giữ chay mỗi ngày, trừ các Chúa nhật, từ lễ Suy Tôn Thánh Giá cho đến lễ Phục Sinh, trừ những lúc đau bệnh, những lúc yếu sức, hoặc có lư do chính đáng, hăy xin miễn thứ việc thi hành luật; v́ khi cần thiết th́ không có luật buộc.

[Chương 17]

Anh em phải kiêng thịt, trừ những lúc đau yếu cần dùng thịt để bồi dưỡng. Nhưng có trường hợp, khi anh em đi đường, lắm khi anh em phải xin ăn, lúc ở bên ngoài nhà Ḍng, để khỏi phiền cho những người đón tiếp anh em, anh em có thể dùng những món ăn nấu với thịt. Tuy nhiên, khi đi biển th́ không ăn thịt.

[Chương 18]

Bởi v́ đời sống con người trên mặt đất là một cuộc thử luyện, và những ai muốn sống đạo đức trong Đức Kitô phải chịu bách hại, và cũng bởi v́ ma quỷ kẻ thù của anh em hằng lượn quanh như sư tử gầm rống t́m mồi cắn nuốt, vậy anh em phải hết sức thận trọng mang lấy giáp mă của Thiên Chúa để chống trả những mưu mô của địch thù.

[Chương 19]

Hăy thắt lưng bằng dây khiết tịnh; hăy tăng sức mạnh tâm hồn anh em bằng những tư tưởng thánh thiện, v́ có lời chép rằng: chính tư tưởng thánh thiện sẽ ǵn giữ anh em. Hăy mặc lấy áo giáp công chính sao cho anh em yêu mến Chúa là Thiên Chúa của anh em hết ḷng, hết tâm hồn, hết sức lực, và yêu mến tha nhân như chính ḿnh vậy. Trong tất cả mọi sự, hăy mang lấy khiên mộc đức tin để giúp anh em dập tắt mọi tên lửa của tà thần, v́ không có đức tin, không thể đẹp ḷng Thiên Chúa. Cũng hăy che đầu bằng mũ ơn cứu độ, sao cho anh em chỉ trông đợi ơn cứu độ do một ḿnh Đấng Cứu Thế, Đấng giải thoát dân Người khỏi tội lỗi. Đồng thời, ước ǵ lưỡi gươm thần, là chính Lời Chúa, hằng ở luôn nơi môi miệng và tâm hồn anh em. Hăy để Lời Chúa đồng hành với anh em trong tất cả những ǵ anh em thực hiện.

[Chương 20]

Anh em phải làm việc để ma qủy luôn thấy anh em bận rộn, kẻo sự nhàn rỗi của anh em mở lối cho ma qủy xâm nhập vào linh hồn anh em. Về điểm này, anh em có lời giảng cũng như gương sáng của Thánh Phao-lô Tông Đồ, mà Chúa Giêsu Kitô đă dùng miệng người phán bảo, và Thiên Chúa đă đặt người làm nhà rao giảng, dạy dỗ các dân trong đức tin và chân lư; nếu anh em theo người th́ anh em sẽ không thể lầm lạc. Người nói: Đang khi ở giữa anh em, chúng tôi đă lao động đêm ngày nhọc nhằn vất vả để khỏi nên gánh nặng cho anh em. Không phải chúng tôi không có quyền được cấp dưỡng, nhưng v́ chúng tôi có ư nêu gương cho anh em bắt chước. V́ khi chúng tôi c̣n ở với anh em, chúng tôi đă tuyên bố rằng ai không làm việc th́ đừng ăn. Vậy mà chúng tôi nghe nói trong anh em có những kẻ ăn không ngồi rồi, chẳng làm việc ǵ mà việc ǵ cũng xen vào. Vậy nhân danh Chúa Giêsu Kitô, chúng tôi truyền cho anh em hăy ở yên mà làm việc để lấy của nuôi thân. Đó là con đường tốt lành thánh thiện, anh em hăy noi theo.

[Chương 21]

Thánh Tông đồ nhắn nhủ chúng ta phải giữ thinh lặng khi người truyền cho chúng ta làm việc trong thinh lặng. Và Đấng tiên tri cũng minh thị rằng: Thinh lặng là hoa trái của đức công chính. Ở chỗ khác người dạy: dũng lực của anh em hệ tại ở thinh lặng và cậy trông.

Bởi đó cha truyền cho anh em giữ thinh lặng từ sau kinh tối cho đến hết giờ kinh nhất ngày hôm sau. Thời gian c̣n lại, mặc dầu luật giữ thinh lặng không nhiệm nhặt bằng, nhưng anh em cũng cố gắng tránh nói nhiều. V́ như có lời chép và kinh nghiệm cho thấy: Nói nhiều không tránh khỏi tội lỗi, ai nói năng không cân nhắc sẽ lănh nhiều hậu quả xấu; và ở chỗ khác: ai nói nhiều th́ làm tổn thương linh hồn ḿnh. Trong Phúc Âm, Chúa cũng phán: Đến ngày phán xét, người ta phải trả lẽ về tất cả những lời bừa băi ḿnh đă nói. Vậy, mỗi người hăy cân nhắc lời nói của ḿnh kẻo lưỡi sẽ làm cho ḿnh sa ngă mà không chỗi dậy nổi cho tới chết. Hăy noi gương Đấng tiên tri canh giữ đường lối ḿnh kẻo phạm tội do miệng lưỡi và chú trọng giữ thinh lặng, v́ trong thinh lặng người ta mới có được đức công chính.

[Chương 22]

C̣n con, hỡi anh B., và tất cả những ai sẽ được đặt làm Bề trên sau anh, trong tư cách của ḿnh, hăy luôn tưởng nhớ và tuân giữ điều mà Chúa đă phán trong Phúc Âm: Ai muốn làm kẻ lớn trong anh em, th́ sẽ làm tôi tớ của anh em, và ai muốn làm người đứng đầu trong anh em, th́ sẽ làm nô lệ cho anh em.

[Chương 23]

Về phần các anh em khác, hăy khiêm tốn tôn trọng Bề trên của ḿnh, không phải v́ cá nhân người, nhưng v́ chính Đức Kitô, Đấng đă đặt người trên anh em và đă phán cùng các thủ lănh Hội thánh rằng: Ai nghe anh em là nghe Thầy; ai khinh anh em là khinh Thầy; nếu anh em ư thức điều này, anh em sẽ không bị phán xét v́ đă khinh dể, nhưng sẽ được ân thưởng đời sống vĩnh cửu do vâng phục.

[Chương 24]

Cha đă soạn vắn tắt những điều này để vạch cho anh em một mẫu luật để sống theo. Nếu ai thi hành nhiều hơn nữa, th́ chính Chúa, khi Người tái lâm sẽ ân thưởng. Tuy nhiên, hăy lo giữ sự cẩn trọng (common sense), v́ sự cẩn trọng hướng dẫn các nhân đức.

Hiến Pháp Ḍng Cát Minh

 

 
     
 

Xem Thêm

» Áo Đức Bà Cát Minh
» Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Bà núi Cát-Minh
» Êlia và Maria, những nguồn cảm hứng của Ḍng Cát Minh
   
 

Carmelite Friars
P.O. Box 3079, Middletown, NY 10940, Tel: 845-344-2223, Fax: 845-344-2210
Email:
ocarmvoc@frontiernet.net - ongoi@dongcatminh.org
Copyright by Ḍng Cát Minh 2004