Welcome to  Dòng Cát Minh

 
     
 

Huynh đoàn Cát Minh sống đời sống trung thành với Đức Kitô, qua lời cam kết kiếm t́m nhan Thiên Chúa hằng sống (chiều kích chiêm niệm của đời sống) qua t́nh huynh đệ, qua việc phục vụ (diakonia) giữa tha nhân. Truyền thống linh đạo của Ḍng nhấn mạnh cả ba yếu tố nền tảng này, không phân chia, và không mang những giá trị rời rạc, nhưng đan kết chặt chẽ với nhau.....

hosted by www.conggiao.net www.conggiaovn.net

Cám ơn Quư vị đă ghé thăm. Xin Chúa chúc lành cho Quư vị
 

KINH CẦU CHO TỔNG CÔNG HỘI 2007

Lạy Thiên Chúa hằng sống,
Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa v́ đă tặng ban Ḍng Cát Minh cho Giáo Hội. Suốt tám trăm năm qua Chúa mời gọi chúng con sống trung thành với Đức Kitô, Con Chúa. Trong khi chuẩn bị cho Tổng Công Hội năm 2007, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa Thánh Thần đổi mới tinh thần dấn thân hăng say sáng tạo của các bậc tiền bối chúng con. Giữa thế giới đang đổi thay hôm nay, xin cho chúng con biết sống tinh thần cộng đoàn ngôn sứ và cầu nguyện, không ngừng tái sinh trong t́nh yêu Chúa.Cùng với sự chở che dịu hiền của Đức Maria, người Chị và Mẹ của chúng con, xin cho chúng con hướng tới tương lai vời ḷng cậy trông và tinh thần hăng say đi theo Đức Giêsu, là Thiên Chúa, Người hằng sống và hiển trị đời đời. Amen.

 
     

 
   
 
   
 

Ḍng Cát Minh
P.O. Box 3079, Middletown, NY 10940, Tel: 845-344-2223, Fax: 845-344-2210
ongoi@dongcatminh.org - ongoi@dongcatminh.net

Copyright by Ḍng Cát Minh 2004 -2006