English
Home
L?ch S?
Đoàn S?ng
Lu?t Ḍng
M? Cát Minh
Các Thánh
Liên H?
 
 
 

Tu Sĩ Cát Minh Là Ai ?

Vào thời các cuc Thp t chinh exness Đất Thánh, các nhà n sĩ đă định cư nhiu nơi trên lănh th Palestine. Mt s trong nhng nhà n sĩ này "sng theo gương tiên tri Êlia, mt người thánh thin và yêu mến s c tch. Họ đă chn mt li sng thanh tnh trên núi Cát Minh, gần mt ngun sui gi là Sui Êlia, trong nhng hang nh, tương tư như các l ca t ong. H sng như nhng con ong ca Thiên Chúa, thâu lượm nhng mt ngt thiêng liêng thuc ngun an i tâm linh.”
Sau đ
ó, khoảng năm 1206 đến 1214 Thánh Alberto, Thượng Ph thành Jerusalem đă tp trung nhng v n sĩ li thành mt cng đoàn nh theo yêu cu ca h; người đă ban cho h mt qui exness vn tc sng, din t lư tưởng đời sng n tu (“propositum”) và phn nh tinh thn được gi là hành hương v Đất Thánh và tinh thần ca cng đoàn tiên khi Giêrusalem.

Sau khi vùng thánh địa b rơi vào tay quân Saraxens, h đă di chuyn đến Châu Âu và đă được xem là nhng kht sĩ như các tu sĩ ḍng Phaxicô, Đaminh và Âu tinh. Ti Anh Quc, Scotland và Ái Nhĩ Lan, do h mang áo choàng màu trắng và Áo Đức Bà, h được gi cách thân thương là nhng Thy Ḍng Áo Trng hay Ḍng Áo Đức Bà.

m1247 bản Lut Ḍng được phê chun và b sung bi Đức Innocent IV cho phù hợp với điu kin sng Tây phương. Huynh đoàn Cát Minh đặt ḿnh vào đời sng phc v Giáo hi, theo exness vietnam lư tưởng chung các Ḍng Kht Thc, và được biết đến như Ḍng Huynh Đệ Tông Đồ. Tuy nhiên, h vn gi được nhng đặc đim đoàn sng riêng bit nguyên thy ca ḿnh; và qua nhiu thế k Ḍng và Giáo hi thy rng nhng đặc điểm thuộc v Ḍng Cát Minh, nht là v́ có các bc thy v đời sng tâm linh, nhng người được Thiên Chúa ct nhc lên trong Ḍng.

Thời Trung C h nổi tiếng khp Châu Âu và đă sn sinh nhiều vị thánh, thn hc gia, ngh sĩ, thi sĩ, và chính tr gia. Ḍng Kín n cũng đă được thành lp, và cui cùng được chun nhn năm 1415 bi chân phước Gioan Soreth.

Trong gian đon ci t, thánh Têrêxa thành Aliva đă mong mun Hi Ḍng quay v vi bn quy lut ca thánh Albeltô. Bà đă thành lp nhiu đan vin cho các n tu, và nh s cng rác tích cc ca thánh Gioan Thánh Giá, bà c̣n lập nhiu nam đan vin cho nhng ai mun sng cuc sng như các v n sĩ tiên khi núi Cát Minh. Hai v thn nhim người Tây Ban Nha thi danh này, qua cuc sng và bút tích ca h, đă phát trin di sn h đă lănh nhn t nhng vị tu sĩ Cát Minh thi Trung C, và đă đin t được cái tinh túy ca linh hnh Cát Minh.

 Từ thế k 16 đến nay, cát tu sĩ nam n Cát Minh sng trong mt trong hai h ḍng, h Cát Minh gc O.Carm và h Cát Minh v ngun OCD (trước đây quen gi là Cát Minh đi chân không).

 Gia đ́nh Cát Minh ngày nay tht đông đảo, ngoài các nam tu sĩ (linh mc, tr sĩ n sĩ) và các n tu Ḍng Kín, c̣n phi k đến các n tu hot động, các Tu Hi đời, Huynh đoàn Áo đức Bà và Ḍng Ba Cát Minh.

Ḍng Cát Minh Nam hiện  có  25 tnh Ḍng 4 tnh min và nhiu ph tnh hin din trên hơn 40 quc gia thuc 5 châu. Ti M Ḍng Cát Minh có hai tnh Ḍng vi trên 500 tu sĩ. H đang phc v ti các giáo x, bnh vin, trường hoc, nhà tù, trung tâm tĩnh tâm và các đim truyn giáo.

 
     
 

Xem Thêm

» Áo Đức Bà Cát Minh
» Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Bà núi Cát-Minh
» Êlia và Maria, những nguồn cảm hứng của Ḍng Cát Minh
   
 

Carmelite Friars
P.O. Box 3079, Middletown, NY 10940, Tel: 845-344-2223, Fax: 845-344-2210
Email:
ocarmvoc@frontiernet.net - ongoi@dongcatminh.org
Copyright by Ḍng Cát Minh 2004