Liên Hệ

 
     
 
»

Văn Pḥng Giám Tỉnh
Very Rev. Michael Kissane, O. Carm., Prior Provincial

P.O. Box 3079
Middletown, New York 10940-0890 
Ph#:(845) 344-2223
Fax: (845) 344-2210
email: proelias@frontiernet.net

   
»

Văn Pḥng Ơn Gọi
Br. Robert E Bathe. O. Carm, Director.  

Mrs. Rose Mary Lancellotti,  Secretary  
P.O. Box3079                                             
Middletown, NY 10940-0890                          
(845) 344-2225
Fax: (845) 344-2210
email:
ocarmvoc@frontiernet.net
email: ongoi@dongcatminh.org
www.dongcatminh.net, www.carmelitefriars.org
 

 

 
   
 
   
       
     
   

» Về Trang Trước  » Đầu Trang  » In Bài

 

 

Ḍng Cát Minh
P.O. Box 3079, Middletown, NY 10940, Tel: 845-344-2223, Fax: 845-344-2210
ongoi@dongcatminh.org - ongoi@dongcatminh.net

Copyright by Ḍng Cát Minh 2004 -2006