LEction Divina

 
     
 

 “Lectio divina” nghĩa là “đọc sách thánh trong tinh thần cầu nguyện”. Đây là một danh xưng dùng cho việc vừa đọc vừa suy gẫm Thánh kinh. Phương pháp cầu nguyện bao gồm bốn gian đoạn hay bốn yếu tố chính.

1)         Lectio, nghĩa là “đọc” được hiểu như là cẩn thận đọc đi đọc lại một đoạn Thánh kinh ngắn;

2)         Meditatio là “suy gẫm”, một cố gắng đào sâu ư nghĩa bản văn và làm cho đích thân thích hợp với ḿnh trong Đức Kitô;

3)         Oratio, nghĩa là “cầu nguyện”, xem như là một lời đáp trả cá nhân với bản văn, xin ơn của bản văn ấy, hoặc qua nó mà hướng về kết hợp với Thiên Chúa.

4)         Contemplatio, nghĩa  là “chiêm niệm”, triền miên nh́n ngắm điều ǵ đó.Ý nghĩ đàng sau yếu tố cuối cùng này là nhờ ơn Chúa, ta được trầm ḿnh vào sự hiện diện của Ngài.

Đức Guigo II mô tả phương pháp cầu nguyện này như là bốn nấc thang dẫn đưa chúng ta lên với Thiên Chúa.

 Lectio, Đọc

Đọc, theo truyền thống đan tu đ̣i hỏi đặt lời Chúa trên môi. Đó là một cách tập trung. Người ta thường đọc thong thả một đoạn Thánh kinh, và khi một tư tưởng, một hàng, hoặc một chữ nổi bật và thu hút sự chú ư của người đọc, họ thường dừng lại đó và lưu lại trên bản văn ấy, cẩn thận lập đi lập lại nó măi. Hễ bị chia trí, họ cứ trở về với việc lập đi lập lại ấy. Họ ở lại với cùng bản văn ấy cho đến khi nó cạn hẳn, và rồi họ đọc tiếp cho đến khi t́m được một bản văn hấp dẫn khác. Theo cách cổ điển, đan sĩ thường đọc đi đọc lại lớn tiếng, loan báo Lời Chúa cho giác quan của ḿnh, cầu nguyện với tất cả thân xác. Yếu tố thứ nhất này rất đơn giản, không ǵ khác hơn là tập trung bằng lời nói trên một tư tưởng Thánh kinh, như đặt thức ăn vào miệng vậy. Bằng cách này, các đan sỹ giao cho kư ức Lời Chúa từng mảnh một.

 Meditatio, Suy Gẫm

Một khi Lời Chúa ở trên môi và trong miệng rồi, ta bắt đầu cắn và nhai nó; ta bắt đầu suy gẫm trên đó. Suy gẫm nghĩa là suy đi nghĩ lại, nhai Lời Chúa, ung dung lưu lại trên một mẫu để rút tỉa ư nghĩa của bản văn. Mỗi lời Thánh kinh được xem như có dụng ư cho ḿnh. Mỗi bản văn đều nói về Đức Kitô và về cầu nguyện. Đan sĩ nhân cách hoá bản văn, đi vào trong ư nghĩa và đồng hoá với nó. Đây là yếu tố thứ nh́ của “lectio divina”. Suy gẫm sử dụng một cách trực giác tất cả các quan năng. Ta không vất vả làm việc trong nguyện ngắm này, nhưng chỉ luôn lắng nghe những lời được lập lại, để cho những lời ấy gợi lên những h́nh ảnh, suy tư, tư tưởng trực giác của chúng. Toàn bộ tiến tŕnh đều chủ yếu trực giác, giống như đọc đi đọc lại măi một bức thư t́nh vậy. Mỗi lần được nhấm nháp và mỗi tư tưởng được xem như của ḿnh vậy. (Thậm chí những người yêu c̣n học thuộc ḷng những đoạn ḿnh ưa thích nữa). Người suy gẫm cân nhắc và nhận ra những bài học ẩn giấu trong Lời Chúa đến nỗi học được sự khôn ngoan suốt đời. Suy gẫm t́m kiếm đạt được tâm tư của Đức Kitô. Ta từ từ bắt đầu thấy những điều Thánh kinh nói. Người suy gẫm bắt đầu công việc cả đời là nghe Lời Chúa để giữ lấy lời ấy. Suy gẫm chủ yếu là nghe Lời Chúa được “lectio” lập đi lập lại.

 Orattio, Cầu nguyện

Nhờ ơn Chúa giúp, tư tưởng sốt sắng sinh ra cầu nguyện, yếu tố thứ ba của “lectio divina”. Lời Chúa chuyển từ môi đến tâm trí, và bây giờ đến con tim. “Oratio” hoặc cầu nguyện là lời đáp trả của con tim đối với chúng ta qua Thánh kinh. Trong cơ bản, cầu nguyện theo nghĩa này, ước muốn ân sủng của bản văn cách nhiệt t́nh đến nỗi cầu xin các ơn cần thiết của Chúa. Ở đây cầu nguyện là tất cả thành phần tâm t́nh của suy gẫm. Đó là cầu xin, là đàm thoại với những t́nh cảm yêu mến, là quyết tâm tăng trưởng trong các nhân đức của Chúa Kitô, là thống hối của con tim về tội lỗi của ḿnh, là thinh lặng yêu nhau, là ánh mắt tŕu mến, giống như các yếu tố khác của “lectio”, chiều kích tâm t́nh tăng trưởng và phát triển. Nó tiến đến sự đơn giản và đến một thứ chiêm niệm thủ đắc. Cầu nguyện khát khao Thiên Chúa.

 Contemplatio, Chiêm niệm

Yếu tố thứ tư là chiêm niệm. Ở đây Thiên Chúa làm cho linh hồn đỡ khát và bớt đói, theo như Guigo II. Thiên Chúa ban cho kẻ suy gẫm một thứ rượu mới và nâng họ lên trên cái tôi suy niệm b́nh thường, đưa vào lănh vực siêu việt được cảm nghiệm. Cuối cùng đây là một yếu tố nguyện ngắm thiên phú. Ở đây Thánh Linh cầu nguyện trong tâm trí con người. Ta cảm nghiệm một trạng thái hài hoà nội tâm, những chuyển động của xác thịt được lắng xuống, xác thịt không c̣n ḱnh địch với tinh thần nữa, con người ở trong một trạng thái thống nhất tâm linh. Ánh sáng của sự hiện diện của Thiên Chúa chiếu toả qua linh hồn cách cảm nghiệm được. T́nh yêu Thiên Chúa không c̣n trừu tượng nữa, nhưng đựơc cụ thể để vào cái tôi đang đón nhận. Ta có thể nh́n thấy ḿnh được thương yêu và yêu mến đáp lại. Rơ ràng, ở điểm này, chúng ta đang nói đến một hồng ân nhưng không. Những giây phút này có thể chóng qua hoặc kéo dài, tinh vi hoặc rơ nét. Chúng có thể biến mất và trở lại. Chúng có thể lẫn lộn với các lời suy niệm được lập đi lập lại, những tư tưởng được suy nghĩ, những trực giác được thưởng thức, những quyết tâm được đưa ra. Nhưng người ấy yên tĩnh và thụ động hơn; Thiên Chúa chúng ta đi ngang qua.

Chúng ta có thể tóm tắt những ǵ Guigo II nói về bốn yếu tố của “lectio divina” như thế này; việc đọc t́m kiếm, việc suy gẫm t́m thấy (ư nghĩa); việc cầu nguyện xin ơn; chiêm niệm nếm (Thiên Chúa). Hoặc nữa, việc đọc ở trên bề mặt, việc suy gẫm đi vào thực chất bên trong, việc cầu nguyện xin ơn nhờ ước muốn; chiệm niệm cảm  nghiệm bằng thích thú.

 

 
   
 
   
       
     
   

» Về Trang Trước  » Đầu Trang  » In Bài

 

 

Ḍng Cát Minh
P.O. Box 3079, Middletown, NY 10940, Tel: 845-344-2223, Fax: 845-344-2210
ongoi@dongcatminh.org - ongoi@dongcatminh.net

Copyright by Ḍng Cát Minh 2004 -2006