Êlia và Maria, những nguồn cảm  hứng của Ḍng Cát Minh

 

Nền linh đạo Cát Minh  mang đặc tính trong hai nét tiêu biểu. Nét tiêu biểu thứ nhất là Tiên tri Êlia mà các tu sĩ Cát Minh đă exness phát triển đời sống, như họ đă thực hiện trên Núi Cát Minh nơi vị ngôn sứ này đă thực hiện những công việc vĩ đại.

Nét tiêu biểu thứ hai là sự kết hợp mật thiết với Đức Maria trong đời sống thiêng liêng, được minh chứng một cách hùng hồn với tước hiệu những anh em của Mẹ và cung hiến ngôi giáo đường đầu tiên trên Núi Cát Minh để tôn vinh Mẹ.

 

Tất cả những điều chúng ta khát khao và tất cả những điều chúng ta mong ước ngày nay đă được kiện toàn nơi đời sống của Ngôn sứ  Êlia và của Đức Trinh Nữ Maria. Qua đời sống các ngài, cả hai đấng có “cùng một tinh thần, exness vi?t nam cùng một sự đào tạo, và cùng chung một người Thầy- chính là Chúa Thánh Thần.”

Nh́n vào Mẹ Maria và Êlia, chúng ta có thể hiểu, tiếp thu, sống và công bố dễ dàng hơn chân lư giải thoát chúng ta.

Nơi Êlia chúng ta thấy vị ngôn sứ cô tịch, đấng nuôi dưỡng niềm khao khát một  Đấng và Vị Chúa duy nhất, và sống trong sự hiện diện của Người. Ngài là nhà chiêm niệm được thiêu đốt bởi ḷng  mến nồng nàn cho Đấng Tuyệt Đối là Thiên Chúa, “lời ngài rực sáng như ngọn đuốc.” Ngài là nhà thần bí, sau một hành tŕnh dài và mệt nhọc, đă học biết cách đọc các dấu chỉ mới về sự hiện diện của Thiên Chúa. Êlia là vị ngôn sứ dấn thân vào đời sống của dân chúng, và là người, bằng cuộc chiến chống lại những tà thần, đă đưa dân trở về sống trung thành với Giao ước của họ đối với Thiên Chúa duy nhất. Ngài là vị ngôn sứ sống liên đới với người nghèo và người bị bỏ rơi, bênh vực những ai bị đàn áp và bất công.

Qua Êlia, huynh đoàn Cát Minh học trở thành những con người của hoang mạc, đứng trước Thiên Chúa với tấm ḷng sắt son và hoàn toàn tận hiến phục vụ Người, cương quyết trong lựa chọn phục vụ cho vĩ nghiệp của Người, thắp sáng exness trader lên t́nh mến nồng nàn đối với Người. Cũng giống như  ngôn sứ  Êlia huynh đoàn Cát Minh tin tưởng nơi Thiên Chúa và để họ được Thần Khí và Lời Chúa dẫn đưa, Lời được bám rễ sâu trong ḷng họ, để làm chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa giữa trần gian, để Chúa trở thành Thiên Chúa chân thật trong đời sống họ. Sau hết, trong ngôn sứ Êlia, họ nhận ra họ thuộc về một trường phái ngôn sứ và biết những ǵ phải sống trong cộng đoàn;  với Ngôn sứ  Êlia họ học cho biết trở thành suối nguồn t́nh yêu dịu dàng của Thiên Chúa dành cho người nghèo và người khiêm hạ.

 

Đức Maria, được Thánh Thần Thiên Chúa rợp bóng, là Trinh Nữ có con tim mới,  Mẹ đă ban một gương mặt nhân loại cho Ngôi Lời trở thành nhục thể. Mẹ là Trinh Nữ khôn ngoan biết lắng nghe trong chiêm niệm, ghi khắc, suy gẫm trong ḷng các biến cố và lời của Chúa. Mẹ là môn đệ trung thành của sự khôn ngoan, luôn  t́m kiếm Đức Giêsu – Sự Khôn Ngoan của Thiên Chúa – và để cho Chúa Thánh Thần dẫn đưa và uốn nắn, ngơ hầu trong đức tin Mẹ có thể tuân theo đường lối và những lựa chọn của Thánh Thần Thiên Chúa. Nhờ được soi sáng như vậy, Đức Maria được giới thiệu cho chúng ta như người có khả năng đọc được những điều “kỳ diệu vĩ đại” mà Thiên Chúa kiện toàn nơi Mẹ để cứu độ những người khiêm hạ và nghèo khổ.

Đức Maria không chỉ là Mẹ của Thiên Chúa; mà c̣n là môn đệ tuyệt hảo, phụ nữ của ḷng tin. Mẹ theo Đức Giêsu, đồng hành với các môn đệ, chia sẻ với họ hành tŕnh đ̣i hỏi khắt khe và nặng nhọc – một hành tŕnh, trên tất cả, đ̣i hỏi t́nh huynh đệ và sự phục vụ lẫn nhau.

Tại tiệc cưới Cana, Mẹ dạy chúng ta tin vào Người Con của Mẹ; dưới chân Thập giá, Mẹ trở thành người mẹï của tất cả các tín hữu; cùng với họ, Mẹ cảm nghiệm niềm vui Phục Sinh. Kết hiệp với những môn đệ khác “trong lời cầu nguyện liên lỉ,” Mẹ nhận lănh các ơn đầu tiên của Chúa Thánh Thần, Đấng ban đầy dẫy cho cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi nhiệt huyết tông đồ.

Đức Maria đem Tin Mừng cứu độ đến cho mọi người. Mẹ là người phụ nữ thiết lập những mối tương quan, không chỉ trong nội vi các tông đồ Đức Giêsu, mà c̣n rộng hơn, với cả mọi người: với Êlizabeth, với đôi tân hôn ở Cana, với những phụ nữ khác và với các “anh em” của Đức Giêsu.

Huynh đoàn Cát Minh nhận thấy nơi Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa và là nguyên mẫu của Giáo hội, một chân dung hoàn hảo cho tất cả những ǵ họ muốn và hy vọng trở thành. Bởi đó, huynh đoàn Cát Minh luôn luôn xem Đức Maria như là Đấng Bảo Trợ của Ḍng, là Mẹ và là sự Huy Hoàng của Ḍng; Mẹ luôn luôn là “Đức Trinh nữ Vẹn Sạch” trước mắt và thâm sâu trong ḷng họ. Trông lên Mẹ, và sống mật thiết tâm linh với Mẹ, chúng ta học được cách đứng trước Thiên Chúa và đứng với nhau, như là những anh em của Chúa. Đức Maria sống giữa chúng ta như người mẹ, người chị, quan tâm đến những nhu cầu của chúng ta; cùng với chúng ta Mẹ đợi trông và hy vọng, đau khổ và mừng vui.

Áo Đức Bà là dấu chỉ về t́nh mẫu tử niên viễn liên lỉ của Mẹ Maria dành cho anh chị em Cát Minh.

Bằng việc sùng kính Áo Đức Bà, trung thành với truyền thống của Ḍng, đặc biệt từ thế kỷ XVI, anh chị em Cát Minh diễn tả sự gần gũi thân thương của Mẹ Maria với dân Chúa; đó là một dấu chỉ tận hiến cho Đức Maria, một phương tiện kết hợp các tín hữu với Ḍng, và là phương tiện hữu hiệu, phổ biến trong công cuộc loan truyền Phúc Âm.

 

Hiến Pháp Ḍng Cát Minh

 

 
     
 

Đức Maria Núi Cát Minh

» Ngày 16 tháng Bảy Lễ ĐỨC MẸ NÚI CÁT MINH
» Áo Đức Bà Cát Minh
» Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và Đức Bà núi Cát-Minh
» Êlia và Maria, những nguồn cảm hứng của Ḍng Cát Minh
   
 

Carmelite Friars
P.O. Box 3079, Middletown, NY 10940, Tel: 845-344-2223, Fax: 845-344-2210
Copyright by Ḍng Cát Minh 2004